Amor de cans (IB3) subtítols d’IB3: mostra B

Emissors: Aina (Ai), Àngela (À), Bàrbara (B), Petra (P), Magdalena (M), Pere (Pe), Tomeu (T), Martí (M).

 

 

 

Content

Grammar

Segment

1.      

Ai

{Au, ja hi som totes.}

 

 

 

 

Au, ja hi som totes.

2.      

À

B

{Ja hi som totes no, falta n’Esperança.}

{Què fas encara desperta, Àngela?

***Max(ja hi som > 0)

 

*L-Anchor

 

Totes no, falta n’Esperança.

Què fas encara desperta, Àngela?

3.      

B

Me pensava que ja series a jeure.}

*Max(me > 0)

*Syn(VproN V)

*Integrity

*L-Anchor

 

Pensava que ja series a jeure.

4.      

À

{No era a jeure, no, era aquí.

Per què hi hauria de ser?}

*Max(no > 0)

 

 

 

No era a jeure, era aquí.

Per què hi hauria de ser?

5.      

À

P

{Ah, i, també he estat amb en Negre.}

{Aquest canot...}

*Max(i > 0)

 

*Uniformity

*Style-O(ah > 0)

 

Ai, també he estat amb en Negre.

Aquest canot...

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

6.      

À

{Aquest canot?}

 

 

 

 

Aquest canot?

7.      

 

{Negre com el dimoni. Que un dia si li tornes a dir canot,

***Max(que un dia > 0)

 

 

 

Negre com el dimoni,

si li tornes a dir canot,

8.      

À

P

te... te mossegarà un ull.}

{Ai, fuig!}

*Max(te > 0)

 

*Integrity

*Style-IO(te et)

*Uniformity

*Style-O(ai > 0)

 

et mossegarà un ull.

Ai, fuig!

9.      

À

{No, en Negre és es meu amic.}

{No importa que me mireu amb aquesta cara.}

*IdLex(es el)

*Dep(0 < m’)

*IdLex([1])

*IdSem([2])

*Syn(0 < SNCI)

*Syn(SPSAdv)

*Uniformity

*Style-IO(es el)

*Style-IO(me em)

*R-Anchor

 

No! En Negre és el meu amic,

no m’importa que em mireu així.

10.   

À

{És es meu amic

i m’estima, m’estima més que a ningú.}

*IdLex(es el)

**Max(m’estima > 0)

 

*Style-IO(es el)

*Style-IO(m’estima > 0)

 

 

És el meu amic

i m’estima més que a ningú,

11.   

À

{i jo també l’estim}

 

 

 

 

i jo també l’estim.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

12.   

À

B

{I si qualcú li vol fer mal,

{Àngela!

*IdLex(qualcú algú)

 

*Uniformity

*Style-IO(qualcú algú)

 

I si algú li vol fer mal...

Àngela...

13.   

À

ell, m’ho diu. Sí.

Encara que sigui un ca, ell m’ho diu!

*Max(si > 0)

 

*Integrity

 

Ell m’ho diu.

Encara que sigui un ca, m’ho diu.

14.   

À

B

O sigui que anau ben alerta.}

Àngela!}

*Max(que > 0)

 

*Uniformity

 

O sigui, anau ben alerta.

Àngela.

15.   

B

{Àngela, reina,

ningú li vol fer mal an es ca, eh?}

*IdLex(es el)

*Max(eh > 0)

*Morf(an es al)

*Style-IO(es el)

*Style-IO(an es al)

*Style-IO(eh > 0)

*R-Anchor

 

Àngela, reina,

ningú li vol fer mal al ca.

16.   

B

{Però ara ja és hora que te n’anassis

a dormir, eh, no ho trobes?}

*Max(eh > 0)

*Max(ho > 0)

*Syn(V+SNCD V)

*Style-IO(eh > 0)

*Style-O(trobes ho trobes)

 

Però ara ja és hora que te n’anassis

a dormir, no trobes?

17.   

À

{No me’n vull anar a dormir,

encara no he sopat i tenc gana.

 

 

 

 

No me’n vull anar a dormir.

Encara no he sopat i tenc gana.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

18.   

À

Tenc molta de gana perquè encara no he sopat.}

 

 

*Integrity

*Style-IO(molta de ≈ molta)

 

Tenc molta gana

perquè encara no he sopat.

19.   

À

{Me sentiu o no me sentiu?}

 

 

**Style-IO(me ≈ em)

 

Em sentiu o no em sentiu?

20.   

À

{Què hi ha per sopar?

Tenc molta de gana!}

*IdLex(tenc ≠ tinc)

*Max(de > 0)

 

*Style-IO(tenc ≈ tinc)

*Style-O(tinc tenc)

*Style-IO(molta de ≈ molta)

 

Què hi ha per sopar?

Tinc molta gana!

21.   

M

Jas, menja això

i ves-te’n a dormir.

 

 

*Style-O(jes jas)

 

Jes, menja això

i ves-te’n a dormir.

22.   

À

{Hm! Quin soparet més bo!}

*Max(hm > 0)

 

*Style-IO(hm > 0)

*L-Anchor

 

Quin soparet més bo!

23.   

À

{Me pareix que les me menjaré totes!}

 

*Ord(les me ↔ me les)

*Style-O(me em)

*Style-IO(les me ≈ me les)

 

Me pareix que me les menjaré totes.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

24.   

À

{Què?}{Heu sopat?}

 

 

*Uniformity

 

Què? Heu sopat?

25.   

À

{Que en voleu, de poma?}

*Max(que > 0)

 

 

 

En voleu, de poma?

26.   

À

{Mmm... Poma!}

 

 

*Style-O(Mmmm > 0)

 

Mmm... Poma!

27.   

À

{Poma,}{pometa...}

 

 

*Uniformity

 

Poma, pometa.

28.   

 

{Pomel·la,}{Pomerrina.}

 

 

*Uniformity

 

Pomel·la, pomerrina

29.   

À

 {[riu]}

 

 

*Pragmatics

 

30.   

À

{Ah!}{Bàrbara,}{Aineta,}{Petrel·la....}

 

 

****Uniformity

 

Ah! Bàrbara, Aineta, Petrel·la...

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

31.   

À

{Magdalerrina!}

 

 

 

 

Magdalerrina!

32.   

À

{[riu]}

 

 

*Pragmatics

 

 

33.   

M

{Quan fa aquestes beneitures no és sofridora.}

*IdLex(és sofridora aguanto)

*Syn(V+SNAtr SNCD+V)

**Style-IO(és sofridora aguanto)

*Style-O(aguanto aguant)

*R-Anchor

 

Quan fa aquestes beneitures

no l’aguanto.

34.   

À

{Ho faig a posta, Magdalena.

Ho faig per fer-te rabiar.}

**Max(ho faig > 0)

*Syn(OP+OP → OP)

*Style-O(rabiar enrabiar)

 

Ho faig a posta, Magdalena,

per fer-te rabiar.

35.   

À

{No, perquè, quan t’enrrabies així com ara

estàs més lletja que un pecat.}

**Max(no perquè > 0)

 

*L-Anchor

 

Quan t’enrabies així com ara

estàs més lletja que un pecat.

36.   

M

{Basta! Ves-te’n a dormir!}

 

 

 

 

Basta! Ves-te’n a dormir!

37.   

M

{Estam parlant i mos has esbarrancat.}

 

*Morf(estam → estàvem)

*Morf(has → han)

*Style-IO(mos ≈ ens)

 

Estàvem parlant

i ens han esbarrancat.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

38.   

B

{Àngela, venga, cap a dalt, eh.

Que ara ja és molt tard

*IdLex(venga ≠ vinga)

*IdLex(cap a dalt a jeure)

*IdSem(cap a dalt a jeure)

*Max(eh > 0)

*Ord([3])

*L-Anchor

*Style-IO(venga vinga)

*Style-O(vinga venga)

*Style-IO(eh > 0)

 

Vinga, Àngela, a jeure,

que ara ja és molt tard

39.   

B

i demà mos hem d’aixecar molt prest

i si no dorms llavor tendràs son

*Max(i > 0)

*Max(llavor > 0)

 

*Integrity

*Style-IO(mos ens)

 

i demà ens hem d’aixecar molt prest.

Si no dorms, tendràs son

40.   

B

i no hi haurà qui te desperti.}

 

 

*Integrity

*Style-IO(te et)

 

i no hi haurà qui et desperti.

41.   

À

{I voltros, què?

També tendreu son demà.}

 

 

*Style-IO(voltros vosaltres)

 

I vosaltres, què?

També tendreu son demà.

42.   

P

{Però noltros

hem de vetlar mon pare.}

 

 

*Style-IO(noltros nosaltres)

*Style-IO(vetlar ≈ vetllar)

*Style-O(vetllar vetlar)

 

Però nosaltres

hem de vetllar mon pare.

43.   

M

{Ha-ha. Mira qui parla.

No serà per sa vetla que li fas, que ni l’has anat a veure.}

*Max(ha-ha > 0)

********Max([4])

*IdLex(que ni si ni)

**Dep(0 < tan sols)

*Syn([5])

*Style-IO(ha-ha > 0)

 

Mira qui parla,

si ni tan sols l’has anat a veure.


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

44.   

P

{Fins que ha mort l’he vetlat jo,

 ara vos toca a voltros.}

*Max(jo > 0)

*Ord([6])

*L-Anchor

*Style-IO(vos us)

*Style-IO(jo > 0)

*Style-IO(voltros vosaltres)

 

L’he vetllat fins que ha mort,

ara us toca a vosaltres.

45.   

Pe

{Justament avui que havia quedat per anar a caçar.}

*IdLex(havia quedat volia)

*IdSem(havia quedat volia)

*Max(a > 0)

*Morf(havia quedat volia)

*Syn(V+OSICD → V+SPCC)

*Style-O(anar caçar anar a caçar)

 

Justament avui

que volia anar caçar.

46.   

M

Ai

{Vols callar?}

{Què deis?}

 

 

*Uniformity

 

Vols callar?

Què deis?

47.   

M

{Res.}

 

 

 

 

Res.

48.   

M

{Si no hagués estat per n’Antònia

que el rentava sempre que s’embrutava

***Max(que s’embrutava > 0)

*Ord(el rentava sempre sempre el rentava)

 

 

Si no hagués estat per n’Antònia,

que sempre el rentava

49.   

M

i li curava ses llagues

i si no hagués estat per noltros

*IdLex(ses les)

*****Max(i si no hagués estat > 0)

 

*Style-IO(ses les)

*Style-IO(noltros nosaltres)

*R-Anchor

 

i li curava les llagues,

i per nosaltres,

 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

50.   

M

que passàvem una nit

cadascuna amb ell}

*IdLex(cadascuna cada una)

 

 

 

que passàvem una nit

cada una amb ell,

51.   

M

{m’agradaria veure

com s’hauria mort es pobre home}

***Max(es pobre home > 0)

 

*R-Anchor

 

m’agradaria veure

com s’hauria mort.

52.   

Ai

{No, i no és que tu hagis vengut gaire es vespres.}

*Max(no > 0)

*Max(tu > 0)

*IdLex(es els)

 

*L-Anchor

*Style-IO(tu > 0)

*Style-IO(es els)

 

I no és que hagis vengut gaire

els vespres.

53.   

AI

{Perquè ben mirat, si no hagués estat

per na Bàrbara i jo...}

*Max(perquè ben mirat > 0)

 

*L-Anchor

 

Si no hagués estat

per na Bàrbara i jo...

54.   

M

 

{Què vols dir?

Que no he quedat molts de vespres jo?}

*Max(què > 0)

*IdLex(vols dir ≠ insinues)

*Dep(0 < m’)

**Max(molts de > 0)

*IdSem(molts de vespres ≠ vespres)

*Max(jo > 0)

 

*Style-IO(jo > 0)

*R-Anchor

 

Insinues

que no m’he quedat vespres?

55.   

Ai

{Molts no... Almanco no tots es que te tocaven,

que ho digui na Bàrbara.}

**Max(molts no > 0)

*IdLex(es ≠ els)

 

*Style-IO(es els)

*Style-IO(te et)

 

Almanco no tots els que et tocaven.

Que ho digui na Bàrbara.


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

56.   

Ai

{Quantes de vegades na Petra no feia venir

n’Àngela a cercar-la a ella o a mi

*Max(de > 0)

*IdLex(vegades cops)

*Max(no > 0)

*IdLex(feia venir ≠ enviava)

*Morf(quantes quants)

*L-Anchor

*Style-IO(quantes de quants)

 

Quants cops na Petra enviava

n’Àngela a cercar-la a ella o a mi

57.   

Ai

perquè tu no podies venir}

{i havíem de venir una de noltros?}

*Max(tu > 0)

*Max(una de)

*IdSem(una de noltros ≠ nosaltres)

*Syn([7])

*Integrity

*Style-IO(tu > 0)

*Uniformity

*Style-IO(noltros nosaltres)

 

perquè no podies venir

i havíem de venir nosaltres?

58.   

M

 

 

{Bé, això va ser quan en Pere devia estar malalt.}

{Perquè ses altres vegades sí que quedava.}

 

**Max(bé això > 0)

*IdLex(va ser ≠ devia ser)

*IdSem(va ser ≠ devia ser)

*Max(devia > 0)

*IdSem(devia estar ≠ estava)

*Max(perquè > 0)

*IdLex(ses altres vegades ≠ la resta)

*IdSem(ses altres vegades ≠ la resta)

**Max(sí que > 0)

*Dep(0 < em)

*Syn([8])

*Syn([9])

*Syn([10])

*Uniformity

 

Devia ser quan en Pere estava

malalt. La resta em quedava.

59.   

Ai

{I quan s’hi va posar es nin, malalt,

i quan s’hi va posar sa nina...}

*Max(hi > 0)

*IdLex(es el)

*IdLex(sa ≠ la)

*Syn(proNCPred > 0)

**Style-IO(es, sa el, la)

*Style-O(es va posar s’hi va)

 

I quan es va posar el nin malalt,

i quan s’hi va posar la nina,

60.   

Ai

{i quan havies d’anar a Ciutat,

i quan tenies gent a sopar i quan tenies molta de feina...

*Max(gent > 0)

*Max(a > 0)

***Max(i quan tenies > 0)

**Max(molta de > 0)

*Syn([11])

*Syn([12])

 

 

i quan havies d’anar a Ciutat,

quan tenies sopar, feina,

61.   

Ai

quan no sé què i no sé què més...}

*****Max(i no sé què més > 0)

 

*Integrity

*R-Anchor

 

quan no sé què...

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

62.   

Ai

{Si mos tocava venir dos pics

per setmana a cadascuna tu només n’hi venies un}

*Max(a cadascuna > 0)

*Max(hi > 0)

*Syn(SNCI > 0)

*Syn(SNCC > 0)

*Style-IO(mos ens)

 

Si ens tocava venir dos pics

per setmana, tu només en venies un.

63.   

Ai

{I qualque pic cap. Ses coses clares.}

*IdLex(qualque algun)

*IdLex(ses ≠ les)

 

*Style-IO(qualque ≈ algun)

*Style-IO(ses ≈ les)

 

I algun pic cap, les coses clares.

64.   

Ai

{Na Petra no ha cuidat

mon pare com tocava, però tu tampoc,

*Max(gaire > 0)

*IdSem([13])

*Max(com tocava > 0)

 

 

 

Na Petra no ha cuidat gaire

mon pare, però tu tampoc,

65.   

Ai

o sigui que no te fiquis amb ella.}

*IdLex(o sigui que ≠ així que)

 

*Integrity

*L-Anchor

*Style-IO(te ≈ et)

 

així que no et fiquis amb ella.

66.   

T

{Ara no xerràvem d’això

i voltros ja vos heu posades a discutir.}

*Max(voltros > 0)

**Morf(posades posat)

*Style-IO(voltros > 0)

*Style-IO(vos ≈ us)

 

Ara no xerràvem d’això

i ja us heu posat a discutir.

67.   

M

 

{Que en aqueixa casa no es pot xerrar com toca: una cosa

i llavor s’altra?}

 

****Max(que en aqueixa casa > 0)

**Max(es pot > 0)

**Max(com toca > 0)

**Dep(0 < d’)

*IdLex(llavor ≠ després)

*IdLex(s’ ≠ una)

*IdSem(s’ ≠ una)

*Dep(0 < una)

*Morf(pot → podem)

**Syn(SN → SP)

 

 

-No podem xerrar d’una cosa

i després d’una altra?

 

 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

68.   

T

{Xerràvem què hem de fer amb n’Antònia

i llavor en Martí ha dit

**Max(hem de > 0)

*Max(llavor > 0)

**Morf(fer faríem)

 

 

-Xerràvem què faríem amb n’Antònia

i en Martí ha dit

69.   

T

de xerrar de s’enterrament.}

*IdLex(s’ l’)

 

*Integrity

*Style-IO(s’ l’)

*Independence

 

de xerrar de l’enterrament.

70.   

B

Ai

{Pobra Antònia...}

{Pobra?}

 

**Morf(pobra → pobre)

*Uniformity

**Style-O(pobre pobra)

 

-Pobre Antònia.

Pobre?

71.   

Ai

{Se’n pot anar a viure amb sa seva neboda

a Menorca que la cuidarà ben bé}

**Max(se’n > 0)

**Max(anar a > 0)

*IdLex(sa ≠ la)

*Max(ben > 0)

**Syn([14])

*Syn([15])

*L-Anchor

*Style-IO(sa ≈ la)

 

Pot viure amb la seva neboda

a Menorca, que la cuidarà bé.

72.   

Ai

{I si sa neboda no la vol,

se’n pot anar amb ses monges.}

**Max(sa neboda > 0)

*IdLex(ses ≠ les)

*Syn([16])

*Ord([17])

*Style-IO(ses les)

 

I si no la vol,

pot anar-se’n amb les monges.

73.   

Ai

{Deu haver estalviat molt.}{Pot viure

ben bé es anys que li queden de vida}

*IdLex(es anys ≠ el que)

*IdSem(es anys ≠ el que)

**Syn([18])

*Morf(queden → queda)

*Uniformity

 

Deu haver estalviat molt, pot viure

ben bé el que li queda de vida.

 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

74.   

P

{Jo si volgués quedar aquí

sense cobrar també la voldria.}

 

 

 

 

Jo sí volgués quedar aquí

sense cobrar també la voldria.

75.   

P

{Però ara no la necessitam.}

 

 

 

 

Però ara no la necessitam.

76.   

P

{Ara seria un acte de caritat.}

 

 

 

 

Ara seria un acte de caritat.

77.   

B

{Vos ne recordau quan temps enrere

que ma mare era viva

*Max(quan > 0)

*IdLex(que quan)

 

*Style-IO(vos ≈ us)

*Style-IO(ne en)

 

-Us en recordau temps enrere,

quan ma mare era viva,

78.   

B

M

que teníem tres criades?}

{Tres?}

 

 

*Integrity

*Uniformity

 

que teníem tres criades?

-Tres?

79.   

B

{Sí: n’Agustina,

na Joana i n’Antònia.}

 

 

 

 

-Sí: n’Agustina,

na Joana i n’Antònia.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

80.   

B

{Allò sí que era una possessió com Déu mana, eh,

*Max(eh > 0)

 

*Style-IO(eh > 0)

*R-Anchor

 

Allò sí que era

una possessió com Déu mana.

81.   

B

sempre teníem gent.}

{I ara quedarà la casa

 

 

*Integrity

*Uniformity

 

 

Sempre teníem gent.

I ara quedarà la casa

82.   

B

només per na Petra i n’Àngela...}

 

 

*Integrity

*Independence

 

només per a na Petra i n’Àngela.

83.   

B

{Una casa tan preciosa i tan gran

només per dues dones.}

*IdLex(per per a)

 

*Style-IO(per ≈ per a)

 

Una casa tan preciosa i tan gran

només per a dues dones.

84.   

P

M

{Què vol dir tan gran per dues dones?}

{Qui vos farà dissabte

*IdLex(què vol dir ≠ com que)

*IdLex(per per a)

*Syn([19])

*Uniformity

*Style-IO(per ≈ per a)

*Style-IO(vos ≈ us)

 

-Com que tan gran per a dues dones?

Qui us farà dissabte

85.   

M

si n’Antònia se’n va?}

*Max(si > 0)

***Max(se’n va > 0)

*Dep(0 < sense)

*Syn([20])

*Integrity

 

sense n’Antònia?

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

86.   

M

{Que ja me direu...}{N’Antònia és vella,

aviat no podrà fer feina.}

 

 

*Uniformity

*Style-IO(me em)

 

Que ja em direu... N’Antònia

és vella, aviat no podrà fer feina.

87.   

P

{Noltros farem dissabte.}

 

 

*L-Anchor

*Style-IO(noltros ≈ nosaltres)

 

Nosaltres farem dissabte.

88.   

M

{[riu]}

 

 

*Pragmatics

 

89.   

M

{Au, va, no me facis riure

un dia com avui!}

*Max(au > 0)

 

*L-Anchor

*Style-IO(au > 0)

*Style-IO(me ≈ em)

 

Va, no em facis riure

un dia com avui.

90.   

P

{Ja ho veuràs ja.}

 

 

 

 

Ja ho veuràs, ja.

91.   

M

{Bé, jo trob que hauríem de començar a pensar

de vendre sa casa.}

***Max(jo trob que > 0)

*IdLex(sa la)

**Max(començar a > 0)

*Syn([21])

*Syn([22])

*Style-IO(sa ≈ la)

 

Bé, hauríem de pensar

de vendre la casa.

92.   

M

{Podríem comprar un pis petitet,

per tu i n’Àngela.}

*IdLex(per ≠ per a)

*Morf(petitet → petit)

*Style-IO(per ≈ per a)

 

Podríem comprar un pis petit

per a tu i n’Àngela.

 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

93.   

M

Ai

{O millor encara:}{llogar-lo.}

{Eh, eh, eh, no en facis tanta, de via, tu ara}

**Max(eh eh > 0)

*Max(en > 0)

*Max(de > 0)

*Syn(Focal. > 0)

*Syn(proN > 0)

*Syn(SP SN)

*Uniformity

 

O millor encara, llogar-lo.

Eh! No facis tanta via tu ara.

94.   

Ai

{Primer hem de fer parts.}

{i segons a qui toqui sa casa...}

*IdLex(hem de ≠ cal)

*IdLex(sa la)

 

*Integrity

*Uniformity

*Style-IO(hem de ≈ cal)

*Style-IO(sa la)

 

Primer cal fer parts

i segons a qui toqui la casa...

95.   

M

{Per això ho dic,

abans de fer parts,

*Dep(0 < les)

 

 

 

Per això ho dic.

Abans de fer les parts,

96.   

M

hauríem de vendre sa casa.}

{I amb sos doblers que mos donassin...}

*IdLex(sa la)

*IdLex(sos els)

 

*Integrity

*Style-IO(sa la)

*Style-IO(sos els)

 

hauríem de vendre la casa

i amb els doblers...

97.   

T

{Ton pare s’acaba de morir

i tu ja parles de vendre sa casa?}

*IdLex(sa la)

 

 

*Style-IO(sa la)

 

 

Ton pare s’acaba de morir

i tu ja parles de vendre la casa?

98.   

T

{Magdalena, per favor!}

 

 

 

 

Magdalena, per favor!

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

99.   

À

[l’escarneix]{Magdalena, per favor!}

 

 

*Pragmatics

 

Magdalena, per favor!

100.         

B

À

{Xxt. Calla, Àngela.}

{[riu]

*Dep(0 < (RIU))

 

*Uniformity

 

Xxt. Calla, Àngela.

(RIU)

101.         

B

À

{No riguis.}{Avui no és dia de riure.}

[riu]

*Dep(0 < (RIU))

 

*Uniformity

 

No riguis, avui no és dia de riure.

(RIU)

102.         

B

À

{Calla!}

[riu]}

*Dep(0 < (RIU))

 

*Uniformity

 

Calla!

(RIU)

 

IdLex: 42 (10,71%)

IdSem: 11 (2,81%)

Max: 121 (30,87%)

Dep: 13 (3,32%)

Ord: 5 (1,28%)

Syn: 32 (8,16%)

Morf: 14 (3,57%)

Integrity: 16 (4,08%)

Uniformity: 27 (6,89%)

L-Anchor: 13 (3,32%)

R-Anchor: 8 (2,04%)

Style-IO: 69 (17,60%)

Style-O: 15 (3,83%)

Independence: 2 (0,51%)

MaxLength: 0 (0%)

Pragmatics: 4 (2,60%)

 

Content: 187 (47,70%)

Grammar: 51 (13,01%)

Segment: 154 (39,29%)

 

 [1] amb aquesta cara ≠ així

[2] amb aquesta cara ≠ així

[3] Àngela, venga ↔ vinga, Àngela

[4] no serà per sa vetla que li fas > 0

[5] OP, OP+OS → OP+OS

[6] fins que ha mort l’he vetlat ↔ l’he vetlat fins que ha mort

[7] SNS3s→SNS2p (= una de noltros → nosaltres)

[8] SV+SVI → SV (= devia estar → estava)

[9] SN:[det+SAdj+SN] → SN:[det+SN] (= ses altres vegades → la resta)

[10] V → VproN (= quedava → em quedava)

[11] SV→SN (= sopar → sopar)

[12] OP+conj+OP+conj+OP → OP+juxt+OP

[13] no ha cuidat gaire mon pare ≠ no ha cuidat mon pare

[14] proNCI+proNCRV > 0 (=se’n > 0)

[15] SV+SVICD+SP[P+SVI]CRV → SV+SVICD (= pot anar a viure → pot viure)

[16] SN → pro (=sa neboda > 0)

[17] se’n pot anar ↔ pot anar-se’n

[18] (SN:[det+SN]+OSAdj)S3P → (SN:[det+ø]OSAdj)S3S (=es anys que → el que)

[19] OP[SNS+(SV+SVI)+OSAtr] → conjAdv+OP (=què vol dir.... → com que....)

[20] OSCond. → SP (= si n’Antònia se’n va → sense n’Antònia)

[21] OSS → OP (que hauríem de...  → hauríem de...)

[22] SVI+SP[P+SVI]CRV → SVI (=començar a pensar → pensar)