Merlí (TV3) subtítols de TV3: mostra B

Emissors: Pol (P), Berta (B), Tània (T), Joan (J), Gerard (G), Marc (M), Bruno (Br), Laia (L), Merlí (Me), Carmina (C)

 

 

 

Content

Grammar

Segment

1.      

 

{[renou de converses]}

***Dep(0 < (enrenou de converses))

 

 

 

(enrenou de converses)

2.      

B

P

{Era un amargat...}

{Hòstia, jo el David, jo no el suportava, tio,}

*Max(hòstia > 0)

***Max(jo el David > 0)

 

*Uniformity

*Pragmatics

 

Era un amargat...

Jo no el suportava, tio.

3.      

P

B

{ jo una vegada que era a parlar amb ell...}

{ Era un gilipollas.}

*Max(jo > 0)

*IdLex(vegada cop)

*Max(que > 0)

*IdLex(era a ≠ vaig haver de)

*IdSem(era a ≠ vaig haver de)

*Morf(una un)

*Syn(OSAdj → OP)

*Syn(era a → vaig haver de)

*Style-IO(jo > 0)

*Uniformity

*Pragmatics

 

Un cop vaig haver de parlar amb ell.

Era un "gilipollas".

4.      

P

{ Jo vaig anar un dia al seu despatx i no es pot parlar amb ell.}

*Max(jo > 0)

**Max(un dia > 0)

****Max(a parlar amb ell > 0)

 

*Style-IO(jo > 0)

*MaxLength

 

Vaig anar a parlar amb ell al seu despatx i no es pot parlar amb ell.

5.      

T

B

Br

{ Es va posar molt sèrio}

{ Molt, eh!}

{No, no era per res sèrio}

******Max(no no era per res sèrio > 0)

 

*Uniformity

*Pragmatics

*Style-O(sèrio seriós)

 

-Es va posar molt sèrio.

-Molt, eh!

 

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

6.      

G

{ M'ha encantat la classe del Merlí, tio. És de puta mare.}{ M'encanta.}

**Max(m’encanta > 0)

 

*R-Anchor

*MaxLength

 

M'ha encantat la classe del Merlí. És de puta mare.

7.      

P

 

{ Bueno, jo primer he pensat vaja penjat, però després m'ha molat}

 

*Max(bueno > 0)

*IdLex(vaja quin)

 

*L-Anchor

*Style-IO(Bueno > 0)

*Style-IO(vaja quin)

*MaxLength

 

Jo primer he pensat "quin penjat", però després m'ha molat.

8.      

Br

B

{ A mi em cau pitjor el gordo del Santi.}

{ Què va tio, el Santi mola.}

*Max(a mi > 0)

*Max(tio > 0)

*Syn(Focal. > 0)

*L-Anchor

*Style-O(gordo)

*Uniformity

*Style-IO(tio > 0)

 

-Em cau pitjor el gordo del Santi.

-Què va. El Santi mola.

9.      

J

{ A mi m'ha semblat interessant la classe.}

 

 

*MaxLength

 

A mi m'ha semblat interessant, la classe.

10.   

 

{[riuen tots menys en Joan]}

 

 

*Pragmatics

 

 

11.   

J

{Què passa?}

 

 

 

 

Què passa?

12.   

P

{Joan, és que a tu et semblen interessants les tutories.}

**Max(és que > 0)

 

*MaxLength

 

Joan, a tu et semblen interessants les tutories.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

13.   

B

 

{Per mi que el Merlí aquest ha esnifat algo abans de venir a classe o algo, del pal cola, saps?}

 

*Max(per mi que > 0)

*Max(aquest > 0)

*IdLex(algo alguna cosa)

*IdLex(venir ≠ entrar)

*IdSem(venir ≠ entrar)

**Max(o algo > 0)

*Max(saps > 0)

*Ord([1])

*Style-IO(per mi que > 0)

*Style-IO(algo alguna cosa)

*Style-IO(saps > 0)

*MaxLength

 

El Merlí ha esnifat alguna cosa del pal cola abans d'entrar a classe.

14.   

P

{Jo li he dit que no prenia apunts i m'ha entès perfectament.}

 

 

*MaxLength

 

Jo li he dit que no prenia apunts i m'ha entès perfectament.

15.   

B

P

{Jo t'entenc millor, amor.}

{No em diguis amor.}

 

 

*Uniformity

*Pragmatics

 

Jo t'entenc millor, amor.

No em diguis "amor".

16.   

B

{Borde.}

 

 

*Style-O(borde)

 

Borde.

17.   

 

T

{[riuen tots]}

{[riu]}

**Dep(0 < (Tània: riu))

 

*Pragmatics

 

(Tània: riu)

18.   

T

Br

{Ets vegetariana?}

{El Merlí és el meu pare.}

**Max(ets vegetariana? > 0)

 

*L-Anchor

*Pragmatics

 

El Merlí és el meu pare.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

19.   

J

M

{Què dius?}

{Va, calla.}

 

 

*Uniformity

 

-Què dius?!

-Va, calla...

20.   

P

{Ei, que ho diu en sèrio, eh.}

 

 

*Style-O(en sèrio)

 

Ei, que ho diu en sèrio.

21.   

B

Br

{Però si tu no tens pare}

{Clar que tinc pare.}

*Dep(0 < (Berta))

*Dep(0 < és)

 

*Uniformity

*L-Anchor

 

-(Berta) Però si no tens pare.

-És clar que tinc pare!

22.   

P

{Però si el Merlí t'ha preguntat el nom.}

*Max(però > 0)

 

*L-Anchor

 

Si el Merlí t'ha preguntat el nom.

23.   

M

{És veritat, si... si s'ha rigut del teu cognom: Bergeron.}

*Max(si > 0)

*IdLex(si ≠ i)

*IdSem(si ≠ i)

**Dep(0 < (accent francès))

*Syn(Coord. Cop. Sub. Adv. Cond.)

*MaxLength

 

És veritat... I s'ha rigut del teu cognom, (accent francès) Bergeron.

24.   

 

T

{[tots riuen menys en Bruno i na Tània]}

{Justament, tio, l’hi ha dit per fer-li una broma.}

 

 

*Pragmatics

*Style-O(tio)

*Style-O(l’hi li ho)

*MaxLength

 

Justament, tio, l'hi ha dit per fer-li una broma.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

25.   

Br

{Tània, és igual.}

 

 

 

 

Tània, és igual.

26.   

M

{Hòsita, hi ha un tio que va a guitarra amb mi.}{ que anava tan catxondo

*Max(hòstia > 0)

 

*Uniformity

*Style-O(tio)

*Style-O(catxondo)

*MaxLength

 

Hi ha un tio que va a guitarra amb mi que anava tan catxondo

27.   

M

que va agafar un meló}{ el va ficar al microones}{ li va fer un forat...}

 

 

*Uniformity

*Uniformity

*MaxLength

 

que va agafar un meló, el va ficar al microones, li va fer un forat...

28.   

T

{ No!}

 

 

*Style-O(Nooo)

 

Nooo!

29.   

M

{ I després... dunadunaduna! Se'l va follar a saco!}

*IdLex(saco sac)

 

*Style-O(dunadunaduna)

*Style-IO(saco sac)

*MaxLength

 

I després... dunadunaduna! Se'l va follar a sac!

30.   

P

{ Un amic, dius?}{ I llavors per què tots els melons estan foradats a casa teva?}

*Max(llavors > 0)

 

*Uniformity

*MaxLength

 

Un amic, dius? I per què tots els melons estan foradats a casa teva?

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

31.   

L

{ Merlí!}

 

 

 

 

Merlí!

32.   

Me

{ Laia!}

 

 

 

 

Laia.

33.   

L

{ Escolta, que...}{ Que abans no he acabat d'entendre el que m'has dit sobre el meu nòvio.}

***Max(escolta que que > 0)

 

*L-Anchor

*Style-O(nòvio)

*MaxLength

 

Abans no he acabat d'entendre el que m'has dit sobre el meu nòvio.

34.   

L

Me

{ M'ho pots explicar?}

{ Sí, no, he dit que era molt jove.}

*Max(no > 0)

 

*Uniformity

*Pragmatics

 

M'ho pots explicar?

Sí. He dit que era molt jove.

35.   

Me

{ I m'ha sorprès perquè les dones atractives com tu

 

 

*MaxLength

 

I m'ha sorprès perquè les dones atractives com tu

36.   

Me

acostumen a anar amb homes més madurs i experimentats}

 

 

*Integrity

*MaxLength

 

acostumen a anar amb homes més madurs i experimentats.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

37.   

L

{ Com ara tu, potser?}

 

 

 

 

Com ara tu, potser?

38.   

L

{ Mira, no et permeto que segueixis per aquest camí.}

 

 

*MaxLength

 

Mira, no et permeto que segueixis per aquest camí.

39.   

L

{ Acabes d'arribar nou aquí, jo no t'he donat peu perquè em tiris la canya.}

*Max(aquí > 0)

 

*MaxLength

 

Acabes d'arribar nou i jo no t'he donat peu perquè em tiris la canya.

40.   

L

Me

{ T'ha quedat clar}

{ Transparent}

 

 

*Uniformity

*Pragmatics

 

T'ha quedat clar?

Transparent.

41.   

Me

{ Realment ets molt guapa eh.}

 

 

 

 

Realment, ets molt guapa, eh.

42.   

L

{ Però com t'atreveixes?}

 

 

 

 

Però com t'atreveixes?

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

43.   

Me

{ T'has ofès? Tan estrany és que et digui el que penso?}

*Max(et > 0)

*Syn(SNCI > 0)

*MaxLength

 

T'has ofès? Tan estrany és que digui el que penso?

44.   

Me

{ Mira jo soc així: quan conec una dona atractiva l'hi dic.}

*Max(mira > 0)

 

*Style-O(l’hi li ho)

*MaxLength

 

Jo sóc així: quan conec una dona atractiva l'hi dic,

45.   

Me

{ I això no vol dir necessàriament que vulgui res més.}

 

 

*MaxLength

 

i això no vol dir necessàriament que vulgui res més.

46.   

Me

{ Simplement mostro la meva admiració davant de la bellesa.}

 

 

*MaxLength

 

Simplement mostro la meva admiració davant de la bellesa.

47.   

L

Me

{ Gràcies.}

{ No, però res.

*Max(no > 0)

 

*Uniformity

*Pragmatics

 

Gràcies, no...

No, però res.

48.   

Me

Ets... molt guapa i ja està, no fa mal a ningú que ho digui.}

**Max(ja està > 0)

 

*MaxLength

 

Ets molt guapa, i no fa mal a ningú que ho digui.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

49.   

L

Me

{ Em queixo del to.}

{ El to?}

 

 

*Uniformity

*Pragmatics

 

Em queixo del to.

El to?

50.   

Me

{ El to era correcte.}{ Sincer, però correcte.}

 

 

*Uniformity

*MaxLength

 

El to era correcte. Sincer, però correcte.

51.   

L

{ Mira, és igual, deixem-ho córrer.}{ Fins demà, Merlí.}

 

 

*Uniformity

*MaxLength

 

Mira, és igual, deixem-ho córrer. Fins demà, Merlí.

52.   

C

{Clar!} {Ho veus com no calia el currículum?}{ T'estimo!}

*Max(clar > 0)

 

*L-Anchor

*Uniformity

*MaxLength

 

Ho veus com no calia el currículum? T'estimo...

53.   

C

{M'ajudaràs a memoritzar el text de l'obra?}

 

 

*MaxLength

 

M'ajudaràs a memoritzar el text de l'obra?

54.   

Br

C

{On és el papa?}

{No crec que trigui.}

 

 

*Uniformity

 

-On és el papa?

-No crec que trigui.
 

 

 

Content

Grammar

Segment

55.   

C

Br

{T'agrada la teva habitació?}

{Hm!

 

 

*Uniformity

 

-T'agrada la teva habitació?

-Mmm...

56.   

Br

Sempre he somiat dormir a prop del papa i de la iaia.}

 

 

*Integrity

*MaxLength

 

Sempre he somiat dormir a prop del papa i de la iaia.

57.   

C

Br

{ T'hi acostumaràs ràpid.}

{ A les classes no tant.}

 

 

*Uniformity

*Pragmatics

 

-T'hi acostumaràs ràpid.

-A les classes no tant.

58.   

C

{ Reconen que és millor que els pares no siguin professors dels seus fills.}

*IdLex(professors ≠ mestres)

*IdSem(professors ≠ mestres)

 

*MaxLength

 

Reconec que és millor que els pares no siguin mestres dels seus fills.

59.   

Br

{ Aguantaré estoicament.}

 

 

 

 

Aguantaré estoicament.

60.   

 

{ [mòbil]}

****Dep(0 < (mòbil: missatge, senyal acústic))

 

 

 

(mòbil: missatge, senyal acústic)

 


 

 

Content

Grammar

Segment

61.   

Br

{ Estoicament. Una de les parauletes que m'ha posat al cap el papa.}

*IdLex(posat ≠ ficat)

*IdSem(posat ≠ ficat)

 

*MaxLength

 

Estoicament. Una de les parauletes que m'ha ficat al cap el papa.

 

 

IdLex: 9 (5,08%)

IdSem: 5 (2,82%)

Max: 48 (27,12%)

Dep: 13 (7,34%)

Ord: 1 (0,56%)

Syn: 5 (2,82%)

Morf: 1 (0,56%)

Integrity: 2 (1,13%)

Uniformity: 21 (11,86%)

L-Anchor: 7 (3,95%)

R-Anchor: 1 (0,56%)

Style-IO: 9 (5,08%)

Style-O: 12 (6,78%)

Independence: 0 (0%)

MaxLength: 30 (16,95%)

Pragmatics: 13 (7,34%)

 

 

Content: 75 (42,37%)

Grammar: 7 (3,95%)

Segment: 95 (53,67%)

 

 [1] ha esnifat algo abans de venir a classe [...] del plan cola ↔ ha esnifat alguna cosa del pal cola abans d'entrar a classe.