Mai neva a Ciutat (IB3), subtítols d’IB3: Mostra B

Emissors: Neus, Carme

Mostra A

 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

1.      

C

N

{Com ho saps si tens càncer?}

{Què?}

 

 

*Uniformity

 

Com ho saps si tens càncer?

Què?

2.      

C

{No, que si tengués càncer,

com ho sabria?}

 

 

 

 

No, que si tengués càncer,

com ho sabria?

3.      

N

C

{Creus que pots tenir càncer?}

{No, bueno, segur que no}

*Max(bueno > 0)

 

*Uniformity

 

Creus que pots tenir càncer?

No, segur que no.

4.      

C

N

C

{Vull dir, que jo sàpiga no}

{Carme}

{No però és que és per això que t’ho deman.}

**Max(vull dir > 0)

*Max(Carme > 0)

*****Max([1])

*Syn(OSCD→OP)

*L-Anchor

*Uniformity

 

Que jo sàpiga no.

És per això que t'ho deman.

5.      

C

{Me vaig fracturar es canell

girant una truita

*IdLex(fracturar≠trencar)

*IdLex(es≠el)

*IdLex(girant≠fent)

*IdSem(girant≠fent)

 

*Style-O(me em)

*Style-IO (es ≈ el)

 

Me vaig trencar el canell

fent una truita.

 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

6.      

C

I vaig estar una setmana en entémer-me’n.

Me pensava que tenia rampa.}

*Max(i > 0)

*****Max([2])

 

 

*Integrity

*R-Anchor

 

Vaig estar una setmana

en entémer-me'n.

7.      

C

{Ara mateix podria tenir càncer de fetge

i no tenir-ne ni idea}

**Max(ara mateix > 0)

*IdLex(saber ≠ tenir ni idea)

*IdLex(-ho ≠ -ne)

*Syn([3])

*L-Anchor

*R-Anchor

 

Podria tenir càncer de fetge

i no saber-ho.

8.      

N

C

{Carme, no tens càncer de fetge}

{No, ja, però és que ni tan sols sé on és es fetge}

*******Max([4])

*IdLex(es ≠ el)

 

*Style-IO(es ≈ el)

*Uniformity

 

Carme, no tens càncer de fetge.

No sé on és el fetge.

9.      

N

{Bé, basta, d’acord? Basta}

*Max(bé > 0)

*Max(basta > 0)

 

*L-Anchor

*R-Anchor

 

Basta, d'acord?

10.   

N

{Carme, jo entenc que ara estàs de baixa

i tens moltes hores lliures per pensar...}

*****Max([5])

*Max(lliures > 0)

*IdSem(hores lliures≠hores)

*Syn(OS→OP)

*L-Anchor

 

Estàs de baixa

i tens moltes hores per pensar.

11.   

C

N

{En sa meva existència.}

{Exacte.}

*IdLex(sa≠la)

 

*Style-IO(sa ≈ la)

*Uniformity

 

En la meva existència.

Exacte.

 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

12.   

N

{Però ara mateix amb aguantar

es quadre psicòtic de ca ma mare

***Max([6])

*IdLex(es≠el)

 

*L-Anchor

*Style-IO(es ≈ el)

*Independence

 

Amb aguantar

el quadre psicòtic de ca ma mare

13.   

N

ja en tenc més que a bastament} {hm?}

*Max(hm > 0)

 

*Integrity

*R-Anchor

 

ja en tenc més que a bastament.

14.   

N

{Així que, si vols,

xerram de Juego de Tronos,

**Max(així que > 0)

 

 

 

Si vols, xerram

de "Juego de Tronos",

15.   

N

bevem es te en silenci

o} {lo que tu vulguis,}

*IdLex(es≠el)

*IdLex(lo≠el)

 

*Integrity

*Style-IO(es ≈ el)

*Uniformity

*Style-IO(lo ≈ el)

 

bevem el te en silenci

o el que vulguis,

16.   

N

C

{però ni una paraula més sobre càncer, d’acord?}

{hm.}

**Max(d’acord > 0)

*Max(hm > 0)

*Syn(Int.→ Decl.)

*R-Anchor

*Pragmatics

 

però ni una paraula més

sobre càncer.

17.   

N

{Però quina part de “per favor s’aigua ben calenta”

no entenen?}

*Max(però > 0)

**Max(per favor > 0)

*IdLex(s’≠l’)

*Dep (0 < s’)

*Syn(Act.→PassRefl.)

*Morf(entenen≠entén)

*Style-IO(s’ ≈ l’)

 

Quina part de "l'aigua ben calenta"

no s'entén?

 

 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

18.   

C

N

{Sa cosa no millora, eh?}

{Fa deu dies que som a Palma}

*IdLex(sa ≠ la)

 

*Style-IO(sa ≈ la)

*Uniformity

 

La cosa no millora, eh?

Fa deu dies que som a Palma.

19.   

N

{M’han sortit tres canes en aquesta cella

i dues a s’altra}

*IdLex(canes ≠ pèls blancs)

*IdLex(s’ ≠ l’)

*Morf(dos ≠ dues)

*Style-IO(s’ ≈ l’)

 

M'han sortit tres pèls blancs

en aquesta cella i dos a l'altra.

20.   

N

C

{No...} {Sa cosa no millora.}

{Jo me pareix que m’ha sortit

*Max(no > 0)

*IdLex(sa ≠ la)

*Max(jo > 0)

*Syn(Decl. → Int.)

*L-Anchor

*Style-O(me em)

*Uniformity

*Independence

 

La cosa no millora, eh?

Me pareix que m'ha sortit

21.   

C

N

com un bony aquí darre...}

{I avui es meu germà me diu:}

*Max(com > 0)

*Max(darre > 0)

**Max(i avui > 0)

*IdLex(es ≠ el)

*Max(me > 0)

*Syn(SNCI > 0)

*L-Anchor

*Uniformity

*Independence

 

un bony aquí.

El meu germà diu:

22.   

N

{No te pots imaginar com hem estat de bé sense tu}

*IdLex(pots imaginar ≠ saps)

*Syn(VproN → V)

 

 

"No saps com hem estat de bé

sense tu."

23.   

N

{Com si jo hagués decidit

tornar de Londres voluntàriament

*Max(jo > 0)

 

 

 

Com si hagués decidit

tornar de Londres voluntàriament


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

24.   

N

per venir aquí a

interrompre sa seva calma!}

*IdLex(sa≠la)

 

*Style-IO(sa ≈ la)

 

per venir a interrompre

la seva calma.

25.   

C

{Bé, Neus, han estat set anys vivint

ells dos tots sols.}

**Max(bé, Neus > 0)

*Max(tots > 0)

 

*L-Anchor

 

Han estat set anys vivint

ells dos sols,

26.   

C

{Ara s’han d’acostumar

a que hi tornis a ser}

*Max(ara > 0)

*Max(a > 0)

 

*L-Anchor

 

s'han d'acostumar

que hi tornis a ser.

27.   

C

N

{I tu també que t’hi has d’acostumar.}

{Què?}

*Max(i > 0)

*Max(que > 0)

*IdLex(què ≠ jo)

 

*L-Anchor

*Uniformity

*R-Anchor

 

Tu també t'hi has d'acostumar.

Jo?

28.   

N

{No! No, jo no m’hi he d’acostumar

Aquest és es tema}

*Max(no > 0)

*IdLex(es ≠ el)

 

*Style-IO(es ≈ el)

 

No, jo no m'hi he d'acostumar.

Aquest és el tema.

29.   

N

{Jo he de...}

{Què és lo contrari d’acostumar-se?}

*IdLex(lo≠el)

 

*Uniformity

*Style-IO(lo ≈ el)

 

Jo he de...

Què és el contrari d'acostumar-se?

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

30.   

N

{Jo he de fer lo contrari

d’acostumar-me.}

*Max(jo > 0)

*IdLex(lo≠el)

 

*L-Anchor

*Style-IO(lo ≈ el)

 

He de fer el contrari

d'acostumar-me.

31.   

N

{Necessit sortir urgentment

de ca ma mare}

 

 

 

 

Necessit sortir urgentment

de ca ma mare.

32.   

N

{Però no tenc pasta per pagar-me

un lloguer}

*Max(però > 0)

*Max(-me > 0)

*Syn(SNCI > 0)

*L-Anchor

 

No tenc pasta per pagar

un lloguer.

33.   

N

{I si me pos a fer feina per poder pagar un lloguer

*Max(i > 0)

*Max(poder > 0)

*IdLex(un lloguer≠lo)

*Syn([7])

*L-Anchor

*R-Anchor

 

Si me pos a fer feina per pagar-lo

34.   

N

no podré dedicar-me

a sa meva feina de veres.}

*IdLex(dedicar≠fer)

*IdSem(dedicar≠fer)

*Max(-me > 0)

*IdLex(sa≠la)

*Syn(VproN→V)

*Style-IO(sa ≈ la)

 

no podré fer

la meva feina de veres.

35.   

N

{És perfecte.} {Com t’ho has currat

segle vint-i-u, eh!}

*Max(eh > 0)

 

*Uniformity

 

És perfecte. Com t'ho has "currat",

segle XXI!

 


 

 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

36.   

N

{Hm.} {Si deman un altre llonguet,

te’n menjaràs mig?}

*Max(hm > 0)

 

*L-Anchor

 

Si deman un altre llonguet,

te'n menjaràs mig?

37.   

C

{Quina feina de veres?}

 

 

 

 

Quina feina de veres?

38.   

N

{Com que quina feina de veres?

Sa meva feina de veres!}

**Max(de veres > 0)

*IdLex(sa ≠ la)

 

*Style-IO(sa ≈ la)

 

Com que quina feina?

La meva feina de veres!

39.   

 

{Ja.}

 

 

 

 

Ja.

40.   

N

{He fet feina set anys

a una de ses editorials

*IdLex(a ≠ en)

*IdLex(ses ≠ les)

 

*Style-IO(ses ≈ les)

 

He fet feina 7 anys

en una de les editorials

41.   

N

C

més grans del món}

{No, ja. Però quina feina fas ara?}

*Max(no > 0)

***Max(quina feina fas > 0)

*Syn(O→F)

*Integrity

*Uniformity

*Independence

 

més grans del món.

Ja, però ara?

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

42.   

N

C

{Ara...}

[assertiu]

*Dep(0 < (ASSENTEIX))

 

*Uniformity

 

Ara?

(ASSENTEIX)

43.   

N

{Ara no estic fent res

perquè no conec ningú.}

 

 

 

 

Ara, ara no estic fent res

perquè no conec ningú.

44.   

N

{I perquè res de lo que veig an es meu voltant

m'interessa, ni me motiva ni...}

**Max(i perquè > 0)

*IdLex(lo ≠ el)

*IdLex(es ≠ el)

*Max(ni > 0)

 

*L-Anchor

*Style-IO(el ≈ lo)

*Style-IO(es ≈ el)

*R-Anchor

 

Res del que veig al meu voltant

m'interessa ni me motiva.

45.   

N

{Hòstia, jo quan me'n vaig anar,}

{Palma era una ciutat viva,

 

 

*Uniformity

 

Hòstia, quan me'n vaig anar,

Palma era una ciutat viva

46.   

N

C

hi passaven coses.}

{I hi passen coses, Neus.}

*Max(i > 0)

*Max(hi > 0)

*Dep(0 < ja)

*Syn(proNCC > 0)

*Integrity

*L-Anchor

*Uniformity

 

i passaven coses.

Ja passen coses, Neus.

47.   

C

{Bé és vera que des de que se va morir

en Miquel de sa Pelleteria

****Max([8])

*Max(de > 0)

*IdLex(sa ≠ la)

*Syn(OSAtr→ OP)

*L-Anchor

*Sytle-O(se es)

*Style-IO(sa ≈ la)

 

Des que se va morir

en Miquel de la Pelleteria


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

48.   

C

N

res no ha tornat a ser com era però...}

{No sé com aguantaré tot s’hivern aquí.}

*Max(res > 0)

*Max(però > 0)

**Max(no sé > 0)

*Max(tot > 0)

*IdLex(s’ ≠ l’)

*Syn(OSCD→ OP)

*Syn(Decl. → Int.)

*Integrity

*L-Anchor

*Style-IO(s’ ≈ l’)

*Uniformity

 

no ha tornat a ser com era.

Com aguantaré l'hivern aquí?

49.   

C

{Per què no xerres amb en Lluís?

Ell coneix molta gent.}

***Max(per què no > 0)

*Max(ell > 0)

*Syn(Int. → Decl.)

*Morf(xerres → xerra)

*L-Anchor

 

Xerra amb en Lluís.

Coneix molta gent,

50.   

C

{Segur que te pot presentar qualcú de sa seva feina.}

**Max(segur que > 0)

****Max([9])

*Syn(OS → OP)

*Style-O(te et)

*R-Anchor

 

te pot presentar qualcú.

51.   

N

C

{Fa feina?}

{Sí.}

 

 

*Uniformity

 

Fa feina?

Sí.

52.   

N

C

{De gogó?}

{No. Fa feina a una acadèmia de repassos.}

*Max(fa feina > 0)

*IdLex(a ≠ en)

 

*Uniformity

 

De gogó?

No, en una acadèmia de repassos.

53.   

N

{Ah...}{ No li he dit res, d'ençà

que he arribat.}

 

 

*Uniformity

 

Ah. No li he dit res d'ençà

que he arribat.


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

54.   

N

{Me fa ganes veure'l,

eh, però...} {Segur que vol sortir

*Dep(0 < de)

*Max(eh > 0)

*Syn(SN → SP)

*Uniformity

*Style-O(me em)

 

Me fa ganes de veure'l,

però segur que vol sortir

55.   

N

pes mateixos bars de sempre,

i veure sa mateixa gent de sempre,}

*IdLex(es ≠ els)

*IdLex(sa ≠ la)

 

*Integrity

**Style-IO(es, sa ≈ els, la)

 

pels bars de sempre

i veure la mateixa gent de sempre

56.   

N

{i acabar tirant-se

pes carrer des Oms

*IdLex(es ≠ el)

*IdLex(es ≠ els)

 

 

 

i acabar tirant-se

pel carrer dels Oms

57.   

N

dins un carro de sa compra.}

***Dep(anar a a < 0)

*Max(sa > 0)

*Morf(carro → carretó)

*Morf(compra → comprar)

*Integrity

 

dins un carretó d'anar a a comprar.

58.   

C

N

[riu] {Segur!}

{És vera que dit així

 

 

*Pragmatics

*Uniformity

 

Segur.

És vera que dit així

59.   

N

C

no sona tan malament.}

{No. Això per ventura t'aniria bé.}

*Max(això > 0)

 

*Integrity

*Uniformity

 

no sona tan malament.

Això per ventura t'aniria bé.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

60.   

N

{Pentura sí.}

{Una noche de chicas?}

 

 

*Uniformity

 

Per ventura, sí.

Una "noche de chicas?"

 

IdLex: 37 (13,91%)

IdSem: 3 (1,13%)

Max: 103 (38,72%)

Dep: 6 (2,26%)

Ord: 0 (0%)

Syn: 19 (7,14%)

Morf: 5 (1,88%)

Integrity: 9 (3,38%)

Uniformity: 24 (9,02%)

L-Anchor: 19 (7,14%)

R-Anchor: 9 (3,38%)

Style-IO: 22 (8,27%)

Style-O: 4 (1,50%)

Independence: 4 (1,50%)

MaxLength: 0 (0%)

Pragmatics: 2 (0,75%)

 

Content: 149 (56,02%)

Grammar: 24 (9,02%)

Segment: 93 (34,96%)

 [1] no però és que és > 0

[2] Me pensava que tenia rampa > 0

[3] VI+SNCD→VI+SNCD+SNCN

[4] ja, però és que ni tan sols > 0

[5] Carme, jo entenc que ara > 0

[6] Però ara mateix > 0

[7] SP:[V+VI+SNCD]CD →SP:[VI+proNCD]CD

[8] Bé és vera que > 0

[9] de sa seva feina > 0