Mai neva a Ciutat (IB3) subtitols de TV3: mostra A

Emissors: Pau, Neus, Isabel, Felip

 

Content

Grammar

Segment

1.      

P

{Hi ha gent que amb vint anys}{decideix anar-se’n de Mallorca.}

 

 

*Uniformity

*MaxLength

 

Hi ha gent que amb 20 anys decideix anar-se'n de Mallorca.

2.      

P

{I d'altres decideixen quedar-se.}

 

 

 

 

I d'altres decideixen quedar-se.

3.      

P

{I triàssim lo que triàssim}

 

 

*Style-O(lo el)

 

I triàssim lo que triàssim,

4.      

P

{i n'estàssim com n'estàssim de convençuts}

[respira pensatiu]

 

 

*Pragmatics

*MaxLength

 

i n'estàssim com n'estàssim de convençuts...

5.      

P

{sempre pensaríem que...}{que hem triat es camí equivocat}

*Max(que > 0)

 

*Uniformity

*Style-O(es el)

*MaxLength

 

sempre pensaríem que hem triat es camí equivocat...

 


 

 

Content

Grammar

Segment

6.      

P

{que mos vàrem equivocar}

 

 

*Style-O(mos ens)

 

que mos vàrem equivocar...

7.      

P

{No sé. Pareix que...}

 

 

 

 

No sé, pareix que...

8.      

P

{Pareix que si poguéssim tornar enrere}

 

 

*MaxLength

*Independence

 

pareix que si poguéssim tornar enrere,

9.      

P

{Que si...}{si poguéssim tenir vint o vint-i-cinc anys,}

 

 

*Uniformity

*MaxLength

 

que si... si poguéssim tenir 20 o 25 anys...

10.   

P

{en es final triaríem}

 

 

*Style-O(es el)

*Independence

 

en es final triaríem...

11.   

P

{es camí totalment contrari an es que vàrem triar}

 

*Morf(an es → as)

**Style-O(es el)

*Style-IO(an es ≈ as)

*Style-O(as al)

*MaxLength

 

es camí totalment contrari as que vàrem triar.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

12.   

P

{Triaríem} {s’altre camí,} {s’altra opció}

 

 

**Uniformity

**Style-O(s’ l’)

*MaxLength

 

Triaríem... s'altre camí. S'altra opció.

13.   

P

{I no perquè... no perquè pensem}

 

 

*Independence

 

I no perquè... no perquè pensem...

14.   

P

{que aquesta altra opció sigui...}

 

 

*Independence

 

que aquesta altra opció sigui...

15.   

P

{sigui més bona, millor,

 

 

 

 

sigui més bona, millor...

16.   

P

 

no perquè pensem}{o intuïm que mos duria a un...

 

 

 

*Integrity

*Uniformity

*Style-O(mos ens)

*MaxLength

*Independence

 

No perquè pensem o intuïm que mos duria a un...

17.   

P

a un camí}{o a un lloc més... més bo, no.}

 

 

*Integrity

*Uniformity

*MaxLength

*Independence

 

a un camí o un lloc més... més bo, no?

 


 

 

Content

Grammar

Segment

18.   

P

{No.}

 

 

 

 

No.

19.   

P

{Crec que la triaríem per... per...}

 

 

*Independence

 

Crec que la triaríem per... per...

20.   

P

{perquè una vegada allà}{mos agradaria poder dir:}

 

 

*Style-O(mos ens)

*MaxLength

*Independence

 

perquè una vegada allà mos agradaria poder dir...

21.   

P

{“M’he equivocat”}

 

 

 

 

"m'he equivocat".

22.   

 

{[sona música rap]

**Dep(0 < #(rap))

 

 

 

# (rap)

23.   

 

[sona música rap]}

*Dep(0 < #)

 

*Integrity

 

#

 


 

 

Content

Grammar

Segment

24.   

F

{Jo soc el so de la badia}

*Dep(0 < #)

 

 

 

# Jo soc el so de la badia.

25.   

F

{soc la remor, soc el vigia}

*Dep(0 < #)

 

 

 

# Soc la remor, soc el vigia.

26.   

F

{El que t’espera a port}{El que s’atraca fort}

*Dep(0 < #)

 

*MaxLength

 

# El que t'espera a port, el que s'atraca fort.

27.   

F

 

{Jo soc el vent que empeny l’amor per els carrers fent ziga-zagues}

 

*Dep(0 < #)

*IdLex(empeny ≠ fa)

*IdSem(empeny ≠ fa)

*IdLex(amor ≠ remor)

*Max(l’ > 0)

*IdSem(amor ≠ remor)

*IdLex(els ≠ sos)

*IdSem(els ≠ sos)

 

*MaxLength

 

# Jo soc el vent que fa remor per sos carrers fent ziga-zagues,

28.   

F

{Soc, soc el que empenta amb quatre rodes, soc...}

**Dep(0 < #)

 

*MaxLength

 

# soc, soc, el que empenta amb 4 rodes, soc... #

29.   

N

{Eh! Eh!}

 

 

 

 

Eh! Eh!

 


 

 

Content

Grammar

Segment

30.   

F

N

{Què?}

{Que aturis sa música!}

 

 

*Uniformity

*Pragmatics

 

Què?

Que aturis sa música!

31.   

N

I

{Se pot sebre?}

{Bon dia, vida}

 

 

*Uniformity

*Pragmatics

*Style-O(se es)

*Style-O(sebre saber)

 

Se pot sebre...?

Bon dia, vida.

32.   

N

I

{Quina hora és?}

{Has buidat es somnis?}

 

 

*Uniformity

*Pragmatics

**Style-O(ets es els)

 

...quina hora és?

Has buidat ets somnis?

33.   

N

{Què?}

 

 

 

 

Què?

34.   

I

{Des des moment que despertes tens exactament sis minuts

 

 

*Style-O(es el)

*MaxLength

 

Des des moment que despertes tens exactament 6 minuts

35.   

I

per escriure tot allò que recordis que has somiat}

 

 

*Integrity

*MaxLength

*Independence

 

per escriure tot allò que recordis que has somiat.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

36.   

N

{Mamà!}

 

 

 

 

Mamà...

37.   

I

{Si no buides es somnis,}{te sentiràs tot lo dia angoixada, vida}

 

 

*Uniformity

**Style-O(ets es els)

*Style-O(te et)

*MaxLength

 

Si no buides ets somnis, te sentiràs tot lo dia angoixada, vida.

38.   

I

{No, però no sabràs d’on neix sa teva angoixa}

*Max(no > 0)

 

*Style-O(sa la)

*MaxLength

 

Però no sabràs d'on neix sa teva angoixa.

39.   

N

{Sé perfectament d’on neix sa meva angoixa}

 

 

*Style-O(sa la)

*MaxLength

 

Sé perfectament d'on neix sa meva angoixa.

40.   

N

{Per l’amor de Déu, hi viu més gent en aquest edifici}

 

 

*MaxLength

 

Per l'amor de Déu, hi viu més gent, en aquest edifici.

41.   

N

F

{Són les dotze del migdia.}

{De dissabte!}

 

 

*Uniformity

*Pragmatics

 

Són les 12 del migdia.

De dissabte!

 


 

 

Content

Grammar

Segment

42.   

I

 

{Es teu germà me cantava sa seva darrera cançó:}{"El so de la badia"}

 

 

**Style-O(es, sa el, la)

*Style-O(me em)

*Uniformity

*MaxLength

 

Es teu germà me cantava sa seva darrera cançó, "El so de la badia".

43.   

N

F

{De quina badia? Sa de Guantánamo?}

{Mamà!}

 

 

*Uniformity

*Pragmatics

*Style-O(sa la)

 

De quina badia? Sa de Guantánamo?

Mamà!

44.   

N

{Felip}{vius en un barri treballador, d'acord?}

 

 

*Uniformity

*MaxLength

 

Felip, vius en un barri treballador, d'acord?

45.   

N

{Sa gent està descansant,

 

 

*Style-O(sa la)

 

Sa gent està descansant,

46.   

N

llegint o practicant s'únic sexe que podran practicar en tota sa setmana}

 

 

*Integrity

**Style-O(s’, sa l’, la)

*MaxLength

 

llegint o practicant s'únic sexe que podran practicar en tota sa setmana!

47.   

N

{Se mereixen una mica de respecte, no?}

 

 

*Style-O(se es)

*MaxLength

 

Se mereixen una mica de respecte, no?

 


 

 

Content

Grammar

Segment

48.   

F

 

{Mamà,}{li pots dir a s'heroïna de sa classe obrera}

 

 

*Uniformity

**Style-O(s’, sa l’, la)

*MaxLength

*Independence

 

Mamà, ¿li pots dir a s'heroïna de sa classe obrera...

49.   

F

N

{que en aquest edifici no hi viu ningú que nomi Felip!}

{[sospira]}

 

 

*Pragmatics

*MaxLength

*Independence

 

que en aquest edifici no hi viu ningú que nomi Felip?

50.   

I

N

{Neus,}

{És increïble}

 

 

*Uniformity

*Pragmatics

 

Neus...

És increïble...

51.   

I

{es teu germà t'ha dit més d'una vegada

 

 

*Style-O(es el)

*MaxLength

*Independence

 

Es teu germà t'ha dit més d'una vegada

52.   

I

que s'estima més que li diguem Clay, com en Cassius Clay.}

 

 

*Integrity

*MaxLength

*Independence

 

que s'estima més que li diguem Clay, com en Cassius Clay.

53.   

N

{Però és que nom Felip}{com en Felipe González.

 

 

*Uniformity

*MaxLength

 

Però és que nom Felip, com en Felipe González!

 


 

 

Content

Grammar

Segment

54.   

N

L'hi vares posar tu, eh, no és culpa meva.}

*Max(eh > 0)

 

*Integrity

*MaxLength

 

L'hi vares posar tu, no és culpa meva!

55.   

I

N

{És només un nom.}{No és tan difícil.}

{No, no és difícil, és ridícul.

 

 

**Uniformity

 

És només un nom. No és tan difícil.

No és difícil, és ridícul!

56.   

N

És com si jo ara decidesc que nom Rihana.}

*Max(és > 0)

 

*Integrity

*L-Anchor

*MaxLength

 

Com si jo ara decidesc que nom Rihanna.

57.   

F

I

{Anau a la merda!}

{Clay, per favor!}

 

 

*Uniformity

*MaxLength

 

-Anau a la merda! -Clay, per favor...

58.   

F

N

{No! No! Te vaig dir que això passaria.}

{Espera, què passaria?}

*Max(no > 0)

 

*Uniformity

*Pragmatics

*Style-O(te et)

 

No! Te vaig dir que això passaria.

Què passaria?

59.   

F

{Te vaig dir que si la deixàvem tornar

 

 

*Style-O(te et)

*MaxLength

*Independence

 

Te vaig dir que si la deixàvem tornar

 


 

 

Content

Grammar

Segment

60.   

F

es comporaria una altra vegada com sempre, com si fos es centre de l'univers.}

***Max([1])

 

*Integrity

*Style-O(es el)

*MaxLength

 

es comportaria com sempre, com si fos es centre de l'univers.

61.   

N

{Perdona? Que si me deixàveu\}{Això també és ca meva, saps?}

 

 

*Uniformity

*MaxLength

 

Perdona? Que si me deixàveu...? Això també és ca meva, saps?

62.   

F

{Ja ho sé.} {Però no t'ho pots imaginar, com hem estat de bé sense tu.}

*Max(ho > 0)

*Syn(Focal.> 0)

*Uniformity

*Style-O(te et)

*MaxLength

 

Ja ho sé! Però no te pots imaginar com hem estat de bé sense tu.

63.   

I

{[sospira]}

*Dep(0 < (sospir))

 

 

 

(sospir)

64.   

N

{No li fas comptes dir res?}

 

 

 

 

No li fas comptes dir res?

65.   

N

{Mamà?}

 

 

 

 

Mamà!

 


 

 

Content

Grammar

Segment

66.   

N

[sospira]{Mamà?} {Jo ja sé que per ell ses coses no són senzilles}

*Dep(0 < (esbufec))

 

**Uniformity

*Style-O(ses les)

*MaxLength

 

(esbufec) Mamà, jo ja sé que per ell ses coses no són senzilles,

67.   

N

{però ja té devuit anys!}

 

 

 

 

però ja té 18 anys!

68.   

I

N

{ I tu en tens trenta.}

{En tenc vint-i-nou.}

 

 

*Uniformity

*Pragmatics

 

I tu en tens 30.

En tenc 29.

69.   

I

{Neus... per què no te'n vas a fer una volta?}

 

 

*MaxLength

 

Neus... per què no te'n vas a fer una volta?

70.   

I

{És dissabte dematí,

 

 

 

 

És dissabte dematí,

71.   

I

en qualque moment hauràs de sortir en es carrer.}{hm}

*Max(hm > 0)

 

*Integrity

*Style-O(es el)

*R-Anchor

*MaxLength

 

en qualque moment hauràs de sortir en es carrer.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

72.   

I

{Buida es somnis!}

 

 

**Style-O(ets es els)

 

Buida ets somnis!

73.   

I

{[sospira]}

*Dep(0 < (sospir))

 

 

 

(sospir)

 

IdLex: 5 (2,69%)

IdSem: 3 (1,78%)

Max: 11 (6,51%)

Dep: 12 (7,10%)

Ord: 0 (0%)

Syn: 1 (0,59%)

Morf: 1 (0,59%)

Integrity: 10 (5,92%)

Uniformity: 26 (15,38%)

L-Anchor: 1 (0,59%)

R-Anchor: 1 (0,59%)

Style-IO: 1 (0,59%)

Style-O: 35 (20,71%)

Independence: 14 (8,28%)

MaxLength: 38 (22,49%)

Pragmatics: 10 (5,92%)

 

Content: 31 (18,34%)

Grammar: 2 (1,18%)

Segment: 136 (80,47%)

 [1] una altra vegada > 0