logo-tfm

TREBALL DE FI DE MÀSTER

LA TEORIA DE L’OPTIMITAT APLICADA A L’ANÀLISI DEL CANVI DE MODE DEL TEXT ORAL A L’ESCRIT: LA SUBTITULACIÓ

Pere Garau Borràs

Tutor: Dr. Nicolau A. Dols Salas

Màster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial

(Especialitat/Itinerari de La Llengua Catalana com a Patrimoni a l’Anàlisi Lingüística)

Centre d'Estudis de Postgrau

Universitat de les Illes Balears

Any acadèmic 2020-2021


Annexos